Važno!

Obratite pažnju na ime i prezime u nazivu fotografije! U slučaju da uočite grešku, prijavite sa ispravnim nazivom najkasnije do 8. marta 2020. Nakon navedenog datuma, za svaku neprijavljenu grešku na panou studentska služba i fotograf ne odgovaraju. Također i oni koji su bili ubrzani od strane profesora pa nisu stigli lijepo pozirati mogu prijaviti ponovo fotkanje najkasnije do 10. marta jer tad počinje izrada fotografija. 05.03.2020 01:27h
Fotografije su izrađene i moguće ih je preuzeti u studentskoj službi nakon što počnu predavanja. 11.03.2020. 10:31h

Copyright © All rights reserved | Adis Alić